Rynek urządzeń klimatyzacyjnych pomimo nieznacznego spadku popytu w ubiegłym roku (2021 o ok. 10% wg GUS) w dalszym ciągu jest jednym z najlepiej rozwijających się gałęzi przemysłu. Szacuje się, że od lat 90-tych zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do zasilenia wszystkich urządzeń klimatyzacji domowej, biurowej i przemysłowej wzrosło ponad trzykrotnie, a zainstalowana sumaryczna moc chłodnicza oscyluje w granicy 1TW. Zgodnie z MEA (Międzynarodowa Agencja Energetyczna) utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych pochłonęło w 2016 roku ponad 2 PWh. Liczby te wskazują, że rynek urządzeń chłodniczych, mroźniczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych ma się dobrze i taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie [1].

Jak zostało to rozpoznane w wielu publikacjach, zanieczyszczone lamele zewnętrznych wymienników ciepła mają wiele negatywnych skutków na energochłonność jak i samą pracę urządzeń HVAC. Głównym z nich jest to, że negatywnie wpływają na odbieranie ciepła od czynnika chłodniczego a co za tym idzie, jego nieskroplona część wysyłana jest na zawór rozprężny powodując znaczne straty efektywności energetycznej (zgodnie z badaniami spadek EER o ponad 20%) [2].

Zanieczyszczenia mają zróżnicowany charakter. Można je podzielić na te organiczne, nieorganiczne oraz mieszane (sadza czy osady tytoniowe). Pierwsze to przede wszystkim oleje pochodzenia gastronomicznego czy smary. Do zanieczyszczeń organicznych zaliczymy natomiast wszelkiego rodzaju kurz czy pył. Dlatego też istotny jest odpowiedni dobór preparatów chemicznych do czyszczenia jednostek skraplających. Firma Liquid Technologies wychodzi naprzeciw oczekiwaniom serwisantów przygotowując kompletną ofertę do czyszczenia każdej powierzchni. Na rysunku 1 został przedstawiony uproszczony schemat doboru odpowiedniego preparatu pod względem rodzaju zanieczyszczenia:

Rysunek 1. Tabela doboru produktów do czyszczenia jednostek zewnętrznych z linii produktowej HVAC

Celem tej publikacji jest przedstawienie obiektowej prezentacji działania najsilniejszego preparatu na rynku do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych: HVAC External Strong. Produkt wykazuje charakter kwasowy, przez co jest przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia jednostek pokrytych zanieczyszczeniami o charakterze nieorganicznym lub mieszanym. Efektywność oczyszczania została sprawdzona w warunkach rzeczywistych na 3 wrocławskich obiektach: dwóch sklepach (pierwsza część testu) oraz pięciopiętrowym biurowcu (druga część testu – porównawcza)

Część 1 – porównanie efektu czyszczącego w zmiennych warunkach zanieczyszczenia

HVAC External strong charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, które umożliwiają czyszczenie urządzeń przy minimalnej fizycznej ingerencji pracownika serwisu (np. szorowanie) dzięki aktywnej pianie, która wypełnia przestrzenie międzylamelowe dzięki czemu efekt penetrowania środka czyszczącego utrzymuje się przez dłuższy czas. Ogólny proces usuwania zabrudzeń z urządzeń HVAC został przedstawiony na rysunku 2.

Rysunek 2. Ogólny schemat procesu czyszczenia preparatem HVAC External Strong

W kontakcie z zabrudzoną powierzchnią płyn HVAC External Strong powoduje pojawienie się piany. Intensywność pienienia uzależniona jest od ilości i rodzaju zanieczyszczeń: w przypadku większej ilości zanieczyszczeń nieorganicznych piany jest dużo (rysunek 3a), a w obecności zanieczyszczeń organicznych i mniejszej ilości nieorganicznych może jej być mniej (rysunek 3b).

Rysunek 3. Zjawisko pienienia się podczas czyszczenia zabrudzeń pochodzenia: a) w większości nieorganicznego; b) organiczno-nieorganicznego.

 Efekt czyszczący (rysunek 4 i 5), który został uzyskany po wykorzystaniu produktu z rozcieńczeniem 1:3 dla obu przypadków przedstawiono poniżej. Obok dobrego stopnia wyczyszczenia samych lamelek można zaobserwować wyraźny efekt wybielający:

Rysunek 4. Skraplacz w pierwszym obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b).

Rysunek 5. Skraplacz w drugim obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b)

 

Część 2 – porównanie efektu czyszczącego preparat HVAC External Strong i wiodącego na polskim rynku produktu do skraplaczy o zbliżonym charakterze (w zależności od hurtowni 2-2,5x droższy)

Testy porównawcze przeprowadzono na dachu pięciopiętrowego biurowca we Wrocławiu. Warunki: centrum miasta, mocne zapylenie (kominy domów mieszkalnych, ruch samochodowy) oraz występowanie drzew z rodzaju topoli (ich obecność warunkuje występowanie klejących zanieczyszczeń pochodzenia organicznego). Na potrzeby testu wierzchnia warstwa zanieczyszczeń nie była usuwana za pomocą szczotki.

Skraplacz dry-coolera podzielono na dwie równe części gdzie jedna część została wyczyszczona produktem HVAC External Strong a druga produktem konkurencyjnym (w obu przypadkach rozcieńczenie to 1:3 zgodnie z instrukcją, 2 litry gotowego preparatu) . Czyszczenie przebiegało dwuetapowo. Najpierw wierzchnia warstwa była umyta 0,5 litra preparatu myjką niskociśnieniową (rysunek 6).

Rysunek 6. Czyszczenie myjką niskociśnieniową.

Pozwoliło to usunąć zewnętrzną warstwę zanieczyszczeń. Drugi etap to kontynuowanie czyszczenia powierzchni międzylamelowych (pozostałe 1,5 litra preparatu). Dla obu przypadków piana wytworzona między lamelami została zmyta obficie wodą po 5 minutach.

Efekt czyszczący płynu HVAC External Strong został porównany z do tej pory najlepszym i najdroższym preparatem dostępnym na rynku (rysunek 7).

Rysunek 7. Porównanie efektu czyszczącego HVAC External Strong oraz preparatu konkurencyjnego.

Na rysunku 7a zostały przedstawione efekty czyszczenia obiektu testowego przez dwa specjalistyczne płyny do konserwacji układów HVAC. Oba preparaty testowano w takich samych warunkach (w rozcieńczeniu 1:3) oraz zgodnie z instrukcją użytkowania. Lewa część skraplacza (7b) została wyczyszczona preparatem konkurencyjnym, natomiast prawa (7c) płynem HVAC External Strong. Efekt czyszczący i wybielający jest zauważalnie lepszy w przypadku nowego produktu z linii chemii specjalistycznej przeznaczonej do profesjonalnej konserwacji urządzeń HVAC.

Podsumowując, odpowiedni dobór środków czyszczących jednostki zewnętrzne jest kluczowy dla poprawnego usunięcia zanieczyszczeń z jednostki skraplającej. Lepsza wymiana ciepła pozwala znacznie wydłużyć czas eksploatacji urządzenia oraz zmniejszyć zużycie energii. Firma Liquid Technologies obecna na polskim rynku od 8 lat zyskała już zaufanie i uznanie polskich i zagranicznych serwisantów. Wszystkie produkty z serii HVAC (zarówno do jednostek zewnętrznych jak i wewnętrznych) posiadają wszystkie wymagane certyfikaty i atesty oraz dodatkowo wykonane badania skuteczności. Ponadto produkty są w pełni polskie – zaczynając od formulacji przez surowce po produkt finalny.

Bibliografia:
[1] Skłodowska Magdalena; https://wysokienapiecie.pl/20778-goraco-coraz-cieplej-klimatyzacja-pozera-energie-podczas-upalow/
[2] Marian Voinea, Horia Necula; U.P.B. Sci. Bull., Series C, Vol. 82, Iss. 3, 2020

 

Autor:  dr. inż Bartosz Urbanek