Jednostki zewnętrzne urządzeń klimatyzacyjnych oraz klimatyzacyjno-wentylacyjnych są elementami, które należy utrzymywać w stopniu czystości zapewniającym swobodny przepływ powietrza. Wysoka czystość powierzchni wymiany cieplnej zapewnia utrzymanie dobrej sprawności układu chłodniczego, niższe zużycie energii elektrycznej oraz wpływa na żywotność i bezawaryjność urządzeń.

HVAC External Strong jest silnym preparatem kwasowym, który jest przeznaczony do profesjonalnego czyszczenia mocno zanieczyszczonych jednostek. Efektywność oczyszczania została sprawdzona w warunkach rzeczywistych:

Lokalizacja: Urządzenie na dachu pięciopiętrowego budynku, Wrocław (zdj. 1);

Warunki szczególne: centrum miasta, mocne zapylenie (kominy mieszkalne, ruch samochodowy) oraz występowanie drzew z rodzaju topoli (ich obecność warunkuje występowanie klejących zanieczyszczeń pochodzenia organicznego)

Zdjęcie 1. Czyszczone urządzenie.

 

HVAC External strong charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami, które umożliwiają czyszczenie urządzeń przy minimalnej fizycznej ingerencji pracownika serwisu (np. szorowanie) dzięki aktywnej pianie, która wypełnia przestrzenie międzylamelowe dzięki czemu efekt penetrowania środka czyszczącego utrzymuje się przez dłuższy czas. Ogólny proces usuwania zabrudzeń z urządzeń HVAC został przedstawiony na schemacie 1.

Schemat 1. Ogólny proces czyszczenia preparatem HVAC External Strong

W kontakcie z zabrudzoną powierzchnią płyn HVAC External Strong powoduje pojawienie się piany. Intensywność pienienia uzależniona jest od ilości i rodzaju zanieczyszczeń: w przypadku większej ilości zanieczyszczeń nieorganicznych piany jest dużo (zdjęcie 2a – pierwszy obiekt testowy), a w obecności zanieczyszczeń organicznych i mniejszej ilości nieorganicznych może jej być mniej (zdjęcie 2b – drugi obiekt testowy).

 

Zdjęcie 2. Zjawisko pienienia się podczas czyszczenia zabrudzeń pochodzenia a) w większości nieorganicznego; b) organiczno-nieorganicznego

 

Przebieg procesu czyszczenia był następujący:

Skraplacze, które zostały wybrane do testów były ubrudzone w stopniu znacznym, równomiernie (zdjęcia 3a i 3b).

Zdjęcie 3. Skraplacz w a) pierwszym obiekcie testowym; b) drugim obiekcie testowym.

 

Wybrano część mocno ubrudzoną z zanieczyszczeniami organicznymi i nieorganicznymi na powierzchni lamel oraz w części międzylamelowej. Specjalnie na potrzeby testu wierzchnia warstwa zanieczyszczeń nie była usuwana za pomocą szczotki. Do czyszczenia użyto 2L gotowego do użytku płynu (0.5l koncentratu). Czyszczenie przebiegało dwuetapowo. Najpierw wierzchnia warstwa była umyta 0,5l myjką niskociśnieniową (zdjęcie 4).

 

Zdjęcie 4. Etap czyszczenia myjką niskociśnieniową.

Pozwoliło to usunąć zewnętrzną warstwę zanieczyszczeń. Drugi etap to czyszczenie powierzchni międzylamelowych za pomocą myjki niskociśnieniowej. Piana wytworzona między lamelami była zmyta obficie wodą po 5 minutach. Efekty czyszczenia preparatem HVAC External Strong pokazane są na zdjęciach 5 i 6. Zestawiono je ze zdjęciami urządzeń przed czyszczeniem. Widoczny jest również efekt wybielający płynu.

 

Zdjęcie 5. Skraplacz w pierwszym obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b).

Zdjęcie 6. Skraplacz w drugim obiekcie testowym przed czyszczeniem (a) oraz po czyszczeniu (b)

 

Efekt czyszczący płynu HVAC External Strong został porównany z do tej pory najlepszym i najdroższym preparatem dostępnym na rynku (zdjęcie 7).

Zdjęcie 7. Porównanie efektu czyszczącego HVAC External Strong oraz preparatu konkurencyjnego.

 

Na zdjęciu 7a zostały przedstawione efekty czyszczenia obiektu testowego przez dwa specjalistyczne płyny do konserwacji układów HVAC. Oba preparaty testowano w takich samych warunkach (w rozcieńczeniu 1:3) oraz zgodnie z instrukcją użytkowania. Lewa część skraplacza (7b) została wyczyszczona preparatem konkurencyjnym, natomiast prawa (7c) płynem HVAC External Strong. Efekt czyszczący i wybielający jest zauważalnie lepszy w przypadku nowego produktu z linii chemii specjalistycznej przeznaczonej do profesjonalnej konserwacji urządzeń HVAC.