Nasza firma ubiegała się o dofinansowanie w ramach projektu "Bon na innowacje". Nasz wniosek przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i uzyskaliśmy wnioskowane dofinansowanie. W związku z powyższym zapraszamy jednostki badawczo-rozwojowe...