Międzynarodowe Targi Techniki

Grzewczej, Wentylacji i klimatyzacji

1-3 Marca 2023

Krótki film z targów