O nas

Kilka słów o każdym z nas, oraz o całym zespole.
Home → O nas
Daniel Strub

Daniel Strub

Chemia organiczna i nieorganiczna

Chemik i biotechnolog, absolwent i doktor Politechniki Wrocławskiej. Posiada doświadczenie w projektowaniu i otrzymywaniu związków zapachowych użytecznych w chemii gospodarczej. Laureat nagrody International Federation of Essential Oils and Aroma Trades (IFEAT) za osiągnięcia w obszarze syntezy nowych związków zapachowych. Doświadczenie naukowe zdobywał również zagranicą, w jednym z najlepszych ośrodków zielonej biotechnologii w Europie. Podejścia do wizji biznesowej uczył się w Haas School of Business Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Absolwent programu i członek Stowarzyszenia Top500 Innovators.
Arkadiusz Szydełko

Arkadiusz Szydełko

Inżynieria chemiczna i procesowa

Absolwent Inżynierii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, doktor Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada gruntowną wiedzę w zakresie projektowania technologii chemicznych. Doświadczenie naukowe zdobył również za granicą – w ramach programu Leonadro da Vinci odbył trzymiesięczny staż w laboratorium analitycznym firmy Valgo Groupe w Tuluzie. Brał udział w pracach grantów naukowych i naukowo-biznesowych (w tym jako kierownik), które dotyczyły opracowywania różnych technologii. Wielokrotny laureat nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej, programów stypendialnych. Posiada doświadczenie pracy w biznesie jako specjalista ds. zakupów.
Bartosz Urbanek

Bartosz Urbanek

HVAC, Energetyka

Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, doktor Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada wieloletni staż pracy w branży HVAC gdzie był kierownikiem ds. serwisu i utrzymania budynków. Wiedza z zakresu projektowania, materiałoznawstwa, mechaniki płynów i termodynamiki oraz doświadczenie w serwisowaniu urządzeń pozwalają na wdrażanie skutecznych w działaniu rozwiązań. Ponadto jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, laureatem programów grantowych oraz stypendialnych. Otrzymał liczne wyróżnienia i nagrody za pracę badawczą i naukową. Posiada państwowe świadectwa kwalifikacyjne z zakresu elektryki i energetyki oraz certyfikaty serwisanta autoryzowanego.