Poniżej zamieszczamy protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 02.07.2022 r.  na wykonanie usługi badawczej, dofinansowanej w ramach programu ” Bon na innowacje”. Najkorzystniejszą  ofertę cenową złożyła Politechnika Wrocławska – cena netto 95 934,95 zł.

PROTOKÓŁ ROZSTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO