Artykuły

Home → Artykuły

Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Poniżej zamieszczamy protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 02.07.2022 r.  na wykonanie usługi badawczej, dofinansowanej w ramach programu " Bon na innowacje". Najkorzystniejszą  ofertę cenową złożyła Politechnika Wrocławska - cena netto 95 934,95 zł....

Zapytanie ofertowe

Nasza firma ubiegała się o dofinansowanie w ramach projektu "Bon na innowacje". Nasz wniosek przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i uzyskaliśmy wnioskowane dofinansowanie. W związku z powyższym zapraszamy jednostki badawczo-rozwojowe...

Test HVAC External Strong

Test HVAC External Strong

Jednostki zewnętrzne urządzeń klimatyzacyjnych oraz klimatyzacyjno-wentylacyjnych są elementami, które należy utrzymywać w stopniu czystości zapewniającym swobodny przepływ powietrza. Wysoka czystość powierzchni wymiany cieplnej zapewnia utrzymanie dobrej sprawności...

VI Festiwal Przedsiębiorczości Akademickiej

We wtorek, 2 czerwca 2015 roku firma Liquid Technologies wzięła udział w VI Festiwalu Przedsiębiorczości Akademickiej. Była to impreza zorganizowana przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Wydarzenie było dedykowane zarówno...