Projekt „ Opracowanie innowacyjnych produktów chemii specjalistycznej do czyszczenia i odkażania powierzchni w różnych formach użytkowych do zastosowania w branżach kosmetycznej, HVAC ( klimatyzacyjnej ) i OZE , który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw” został zakończony.

W marcu złożyliśmy wniosek o płatność, który został zaakceptowany i otrzymaliśmy ostatecznie, maksymalne z możliwych, dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych projektu tj. 81 544,71 zł.

Granty „Bon na innowacje” przyznawała w ramach konkursu Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA, a finansowane są one ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

Opracowaliśmy 3 innowacyjne produkty, jeden to innowacja o charakterze międzynarodowym, a dwa z nich to innowacje krajowe. Przed nami dalsza praca, aby pojawiły się one jak najszybciej na rynku.