Nasza firma ubiegała się o dofinansowanie w ramach projektu „Bon na innowacje”. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i uzyskaliśmy wnioskowane dofinansowanie.

W związku z powyższym zapraszamy jednostki badawczo-rozwojowe (jednostki naukowe rozumiane jako organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę, określone w art 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 i posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) do składania ofert cenowych na wykonanie usługi badawczej, zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE