Protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Poniżej zamieszczamy protokół rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dn. 02.07.2022 r.  na wykonanie usługi badawczej, dofinansowanej w ramach programu ” Bon na innowacje”. Najkorzystniejszą  ofertę cenową złożyła Politechnika Wrocławska – cena netto...

Zapytanie ofertowe

Nasza firma ubiegała się o dofinansowanie w ramach projektu „Bon na innowacje”. Nasz wniosek przeszedł pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną i uzyskaliśmy wnioskowane dofinansowanie. W związku z powyższym zapraszamy jednostki...

VI Festiwal Przedsiębiorczości Akademickiej

We wtorek, 2 czerwca 2015 roku firma Liquid Technologies wzięła udział w VI Festiwalu Przedsiębiorczości Akademickiej. Była to impreza zorganizowana przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej. Wydarzenie było dedykowane zarówno...